Naučite Burmanski

1
Dobar dan
Dobro veče
Doviđenja
Vidimo se
Da
Ne
Molim vas
+ Drugi oblik
Hvala
Hvala puno!
Hvala na pomoći
Nema na čemu
+ Drugi oblik
U redu
Koliko košta?
Izvinite
+ Kada govori žena
Ne razumem
Razumeo sam
+ Drugi oblik
Ne znam
Zabranjeno
+ Drugi oblik
Molim Vas, gde je toalet ?
Srećna Nova godina
Srećan rođendan
Srećni praznici!
Čestitam!
+ Drugi oblik
mp3+pdf
Start a new quiz
Napredovanje 0%
Napredovanje 1 0%
Napredovanje 2 0%
Osnovni izrazi အေျခခံ အသုံးအႏႈံးမ်ား 1 2
1 Dobar dan မဂၤလာပါရွင္
miN ga la ba shiN
2 Doviđenja သြားေတာ႔မယ္
thwa dau mai
3 Vidimo se ေတြ႕မယ္ေနာ္
ta wei mai nau
4 Da ဟုတ္ကဲ့
hoʔ kei'
5 Ne မဟုတ္ဘူး
ma hoʔ b̠ū
6 Hvala ေက်းဇူးတင္ပါတယ္
kyei zū tin pa tei
7 Hvala puno! ေက်းဇူးအမ်ားၾကီးတင္ပါတယ္
kyé zū a myā gyi tin ba tai
8 Hvala na pomoći ကူညီတဲ့အတြက္ေက်းဇူးတင္ပါတယ္
ku nyi tei' a thwet kyé zū tin ba tai
9 Nema na čemu ကိစၥမရွိပါဘူး
ké sa ma shiʔ ba b̠ū
10 U redu ေကာင္းပါျပီ
kaung pa bī
11 Koliko košta? ဒါဘယ္ေလာက္ပါလဲ
da bai lautʔ pa lé
12 Izvinite စိတ္မရွိပါနဲ႕ခင္ဗ်ာ
saiɁ ma shi pa nei' kin bya
13 Ne razumem နားမလည္ပါဘူး
nā me lé pa bū
14 Razumeo sam သိျပီ
thi pyi
15 Ne znam မသိဘူး
ma thi bū
16 Zabranjeno ခြင့္မျပဳ
khwoinʔ ma pyu
17 Molim Vas, gde je toalet ? အိမ္သာဘယ္မွာရွိပါသလဲ
aiN tha bai mha shiʔ the lei
18 Srećna Nova godina မဂၤလာႏွစ္သစ္ပါ
miN ga la hnit thit pa
19 Srećan rođendan ေမြးေန႕မွာေပ်ာ္ရႊင္ပါေစ
maweī nei' mha pyau pa sai
20 Čestitam! ဂုဏ္ယူပါတယ္
goN yū pa tai

Verzija za štampu - Burmanski (воцабулари)

17 tema
17 tema
 • Osnovni izrazi

 • Razgovor

 • Učenje

 • Boje

 • Brojevi

 • Vremenske oznake

 • Taksi

 • Osećanja

 • Porodica

 • Bar

 • Restoran

 • Na rastanku

 • Prevoz

 • Tražiti nekoga

 • Hotel

 • Plaža

 • U slučaju nevolje

Alfabet : Burmanski

Alfabet > Burmanski